Łukasz Kłapciński

Kancelaria Adwokacka

//adwokat.klapcinski.pl/wp-content/uploads/2017/06/21652833_m.jpg

O Kancelarii

Kancelaria adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych jak i podmiotów biznesowych i instytucjonalnych na terenie całego kraju.

Główna siedziba kancelarii mieści się w Krakowie przy ul. Halickiej 9. Lokalizacja w samym centrum miasta zapewnia Klientom łatwość dojazdu i znakomitą komunikację. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów kancelaria posiada również filię w Olkuszu przy ul. K.K. Wielkiego 15

Celem nadrzędnym kancelarii jest zadowolenie klienta oraz indywidualne podejście do każdej sprawy, co pozwala na wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań prowadzących do jej pomyślnego zakończenia. Przyjęcie pełnomocnictwa poprzedzone jest wnikliwą analizą przedstawionego problemu oraz oceną ewentualnych szans na osiągnięcie oczekiwanego przez klienta rezultatu.

Dotychczas zdobyte doświadczenie pozwala na profesjonalne i rzetelne świadczenie usług w wielu dziedzinach prawa na najwyższym poziomie, niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy. Kancelaria świadczy pomoc prawną w postępowaniach przygotowawczych oraz sądowych we wszystkich instancjach. Reprezentuje swoich klientów również przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zapraszam do współpracy.

//adwokat.klapcinski.pl/wp-content/uploads/2017/06/klapcinski.jpg

O Mnie

Nazywam się Łukasz Kłapciński i jestem adwokatem. W 2013 roku ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego. Już w trakcie studiów praktykowałem w kancelariach adwokackich co umożliwiło mu poznać specyfikę pracy adwokata. Pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Widackiego obroniłem pracę magisterską pt. „Sprawcy zabójstw na tle seksualnym”.

W 2014 roku zdając egzamin wstępny uzyskałem wpis na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W trakcie 3 – letniej aplikacji zdobywałem szerokie doświadczenie w pracy zawodowej pod patronatem znanych i cenionych krakowskich adwokatów. W swojej pracy jako aplikant adwokacki reprezentowałem osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, świadcząc szeroko rozumianą pomoc prawną.

W 2017 roku ukończyłem aplikację adwokacką uzyskując wpis na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Jednocześnie rozpocząłem prywatną praktykę zakładając kancelarię adwokacką.

Nowatorskie podejście do prowadzonych spraw, odważne i zdecydowane działanie, determinacja oraz przestrzeganie zasad etyki adwokackiej są moimi cechami charakterystycznymi, którymi kieruję się w trakcie swojej pracy zawodowej.
Prywatnie jestem przed wszystkim pasjonatem sportu – w szczególności tenisa ziemnego oraz snowboardu. Interesuje się również polityką oraz naukami społecznymi. Wolny czas często spędzam przy książce – najczęściej skandynawskim kryminale.

Honorarium

Indywidualne podejście do każdej sprawy, z którą zgłaszają się klienci kancelarii wymaga również jasnych i precyzyjnych zasad związanych z rozliczeniami finansowymi pomiędzy klientem a kancelarią. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu nakłada na adwokata obowiązek zachowania szczególnej skrupulatności w sprawach finansowych. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów kancelaria proponuje następujące formy rozliczenia:

Rozliczenie według stawek godzinowych

Rozliczenie według stawek godzinowych

Polega na indywidualnie ustalonej i wynegocjowanej przez Klienta stawce godzinowej za pracę adwokata. Przy tego typu rozliczeniach wszelkie czynności adwokata podjęte w ramach prowadzonej sprawy są skrupulatnie księgowane z podaniem dokładnego czasu pracy poświęconego na wykonanie danego zadania. Tak przygotowane rozliczenie przedstawiane jest następnie Klientowi.

Success fee

Success fee

Z każdym klientem możliwe jest ustalenie dodatkowego wynagrodzenia pełniącego rolę premii dla adwokata. Może ono polegać na określeniu konkretnej kwoty lub ustaleniu procentu od wartości przedmiotu sporu.

Rozliczenie ryczałtowe

Rozliczenie ryczałtowe

Polega na określeniu z góry wysokości honorarium za prowadzenie danej sprawy w zależności od jej rodzaju, stopnia skomplikowania oraz szacowanej czasochłonności.

//adwokat.klapcinski.pl/wp-content/uploads/2017/06/kariera.jpg

Kariera

Kancelaria adwokacka Łukasz Kłapciński zaprasza wszystkich zainteresowanych odbyciem praktyki zawodowej w kancelarii. Będzie to niewątpliwie doskonała okazja na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce, poznanie specyfiki pracy prawnika w kancelarii adwokackiej oraz zdobycie nieocenionego doświadczenia, które niewątpliwie zaprocentuje w przyszłości.

Aplikację proszę przesyłać na adres email: adwokat@klapcinski.pl Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zamieszczenie w aplikacji następującego sformułowania.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na praktyki organizowane przez Kancelarię adwokacką Łukasz Kłapciński z siedzibą w Krakowie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 202 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne.”

Kontakt

Pozostaję do Państwa dyspozycji w Kancelarii w Krakowie ul. Halicka 9 oraz w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15 od poniedziałku do piątku w godzinach przez Państwo preferowanych po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie lub mailowo. Istnieje możliwość umówienia się również w innym dniu tygodnia.

Gwarantuję, że zawsze znajdę dla Państwa czas – serdecznie zapraszam do kontaktu.

Telefon: 500-678-640
e-mail: adwokat@klapcinski.pl